Záruční podmínky
na rošty, matrace, polštářky 

info také ve všeobecných obchodních podmínkách

 1. Název výrobku:
 2. Výrobce:
 3. Záruční doba 24 měsíců se vztahuje na vady, které se v uvedené době mohou i při vhodném umístění, běžném používání i dodržování správné údržby vyskytnout.
 4. Záruka se nevztahuje na matrace, které byly používány s kostrou, nosnou plochou,  jiným podkladem o menší půdorysné ploše než je půdorysná plocha matrace.
 5. Záruka se nevztahuje na matrace, které byly uloženy na jiné než rovné ploše.
 6. Záruka se nevztahuje na vznik mokrých tmavých míst,  plísní apod. objevujících se v důsledku nevětrání matrace nebo v důsledku instalace (vkládání) matrace do neprodyšných  nevětratelných koster lůžek, nik apod.
 7. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení běžným užíváním (např. potahů otěrem, změna omaku a vzhledu, přirozené snížení výšky plnicích materiálů a protažení potahů) ani na poškození vzniklá v důsledku nesprávné údržby (např. vyrudnutí potahů a destrukce vnitřních materiálů vysluňováním nebo vymrazováním matrací, polštářků), nesprávného používání a  špatné a násilné  manipulace, nevhodnou údržbou.
 8. Záruka se nevztahuje na používání matrací bez překrytí prostěradlem (výjimkou jsou  matrace potažené dle požadavku zákazníka vhodnou potahovou textilií).
 9. Záruka se nevztahuje na používání polštářků bez vhodného povlečení.
 10. Záruka se nevztahuje na opotřebení (zátrhy, odření, poškrábání, propálení apod.) matrací, polštářků ostrými předměty např. přezkami a cvočky kalhot, drápky a zuby zvířat, zapálenou cigaretou, zápalkou,  uhlíkem z krbu, kamen atp.
 11. Záruka se nevztahuje na opotřebení matrací, polštářků potem,vlasovým tukem, sekrety a krví lidí nebo zvířat.
 12. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným skladováním a dopravou nebo používáním v jiném prostředí a za jiných než určených podmínek.
 13. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy, nevýrobní úpravou,  špatnou údržbou.
 14. Záruka u matrací se nevztahuje na zapáchání  matrací v důsledku zatuchnutí, vzniku plísní apod., neboť konstrukce lůžka a nosné plochy matrace musí umožňovat odvádění vlhkého vzduchu a přívod čistého vzduchu. Součástí péče o zdravé lůžko musí být vědomé pravidelné stálé obracení, otáčení a větrání nezastlaných matrací.
 15. Záruka se nevztahuje na rozdílnou tvrdost (měkkost) plnicích materiálů v místech více (méně) zatěžovaných (např. na okrajích a ve středu matrace).
 16. Záruka se nevztahuje na mírné zvlnění potahu  v důsledku protažení textilie nebo poklesem tvarovacích a kypřicích materiálů po několika měsíčním používání.
 17. U matrací potažených potahovou textilií se záruka  nevztahuje u textilií s podílem vlny na žmolkování a u plyšových a dalších vlasových potahových textilií na změny lesku a odstínu. Změny jsou způsobenéjednostranným směrováním nebo slehnutím (položením) vlasu a bývají  viditelné při pohledu z různých stran  matrace.
 18. Případné reklamace uplatněte – nejlépe bezodkladně – u prodejce, u kterého byla matrace   zakoupena. Reklamace bude posuzována (ihned, ve složitých případech do tří dnů, pokud není třeba odborné posouzení) a řešena dle platných zákonů do 30ti dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 19. Pokud se vyskytnou zjevné vady viditelné při přejímce výrobku (např. mechanické poškození potahů, švů, paspulí apod.) uplatněte reklamaci ihned písemným zápisem např. na dodacím listu.